Info

90fe9a3b98-im proj 3

 

JÖRGEN GASSILEWSKI

har som bildkonstnär med konceptuell inriktning deltagit i en rad utställningar, enskilt, i grupp och även som arrangör sedan slutet av 80-talet: t.ex. ”Statyer” tillsammans med Bo Samuelsson 1991, grupputställningen ”Spelets regler” som han arrangerade tillsammans med Felix Gmelin 1993 och ”Viskleken” inom ramen för Kulturhuvudstadsårets ”Arkipelag” 1998 med samme konstnär. 2003 genomförde han tillsammans med Anna Hallberg den textbaserade installationen ”Litteratur utanför texten – hastighet skala rum” på Magasin 3 Djurgårdsbrunn och 2004-2005 ”Makt Status Pengar Kunskap” på Galleri Enkehuset i Stockholm och Galleri Huuto i Helsingfors, också tillsammans med Hallberg. I den retrospektiva samlingsutställningen ”Svensk Konceptkonst” på Kalmar Konstmuseum 2010 var han representerad med tre verk. Jörgen Gassilewski är även författare och har givit ut tio diktsamlingar och den Augustprisnominerade dokumentromanen Göteborgshändelserna. 2011 kom Hittills samlad poesi 1983-2009 som Eva Ström menade ”visar på dynamiken och spännvidden både i hans verk och i den samtida poesin, där han är en obestridlig centralgestalt.” Gassilewski sitter också i tidskriften OEI:s redaktionsråd sedan starten 1999 och arbetar som kritiker och kulturjournalist.

BO SAMUELSSON

har sedan slutet av 80-talet undersökt konstens sociologi i ett flertal utställningar och projekt, ofta i samarbete med andra konstnärer och författare, exempelvis “Bengt Sjödell” som 1989 visade en fiktiv konstnärs utveckling och karriär. Utställningen ”Statyer” med Jörgen Gassilewski 1991, berörde tre olika konstnärskap, deras position och status. I utställningen “Om verket” 1994 – med kritikern och författaren Peter Cornell – visades hur ett verk glider in i nya verk och medieras av sitt sammanhang. Samuelsson har även gjort sociologiska studier av utställningarna ”O mode” och ”Magnumfotograferna” 2007 på Kulturhuset, där besökarnas agerande var centrala delar av analysen. I de offentliga projekten har Samuelsson skapat verk där gränsen mellan konstnär och betraktare upplöses. Ett sådant är ”Hagia Sofia i Vårby Gård”. Projektet har uppförts ett flertal gånger, bland annat i anslutning till Istanbul-biennalen 2003 och har fått flera priser för sitt arbete med integration, t.ex. från Svenska Kyrkan. Projektet ”KistaArtCity” är en pågående subversiv undersökning av begreppet ”konstinstitution”, samtidigt som det svarar på medborgarnas behov att vara en del av stadsutveckling, integration och demokratiarbete.

STEN SANDELL

arbetar sedan 1974 som komponist och improvisationsmusiker med piano, röst, elektronik, orgel och bild som främsta redskap. Som spelande konstnär har Sandell samarbetat med musiker/komponister/ bildkonstnärer/dramatiker/koreografer som t.ex. Paal Nilssen-Love, Evan Parker, Sven-Åke Johansson, Mats Persson, Kristine Scholz, Carl-Axel Dominique, Mats Gustafsson, Nina de Heney, Raymond Strid, Magnus Florin, Willy Kyrklund och Jukka Korpi. Sandell har givit ut ett femtiotal fonogram som soloartist eller i grupp med turnéer i Europa, Asien och Nordamerika. Musikdramatiska verk som bör nämnas i sammanhanget är: Bilderna vandrar igenom oss som vågor genom vatten, (Willy Kyrklund: Text och röst; Sten Sandell: Musik, SR, P1 2001) och Sålunda talade Zarathustra, (Text: Friedrich Nietzsche, Musik: Sten Sandell. Urval och uppläsning: Rolf Skoglund. Beställningsverk för Radioteatern, 2003) Doktorand i musikalisk gestaltning på Göteborgs Universitet sedan 2008 med projektet: på insidan av tystnaden. Sten Sandell har tilldelats Kungl. Musikaliska akademiens Jazzpris 2012 med motiveringen: ”Pianisten Sten Sandell är en av den svenska improvisationsmusikens mest briljanta, fängslande och självständiga röster. Hans musikaliska verksamhet präglas av stark konstnärlig integritet, och han har med stor konsekvens utvecklat en estetisk hållning som präglat och inspirerat otaliga musiker.” Mer info finns på: stensandell.com