Jakobsberg….;

0b3cbc95f4-entre1
– Jakobsbergs Konsthall 15 december 2013 – 15 mars 2014

Jakobsberg….; pågår mellan den femtonde december tjugohundratretton och den femtonde mars tjugohundrafjorton. Under nittio dagar belyser Jörgen Gassilewski, Bo Samuelsson och Sten Sandell Jakobsbergs Konsthall, utställningsrummet och den konst som visas under perioden. De tre kallar sitt samarbete och arbetssätt Borduna Garden och det grundar sig i en tro på att en förhöjd uppmärksamhet inför konstens och utställningsrummets fysiska förutsättningar och omständigheter även kan förhöja upplevelsen av konsten.

Partituret nedan är en detaljerad grafisk framställning av de händelser på Jakobsbergs Konsthall och här på hemsidan som tillsammans utgör Jakobsberg….;

Affischen innefattar en utförlig text om projektet och tankarna bakom det.

Programbladet innehåller exakta beskrivningar av och tider för samtliga händelser.

Tonanslag kompletteras simultant med dem på Jakobsbergs Konsthall.

En film från hängningen av ett av Margareta Petrés verk projiceras på samma verks yta.

Arbetet kommer fortgående att redovisas och ändringar kommer även att anges här på hemsidan.

Det blev inga nittio dagar på Jakobsbergs Konsthall. Tron på att vi kunde belysa konsten och berika upplevelsen av den delades inte av en del av de andra konstnärerna. Innan utställningsperioderna redovisade vi i detalj för både konstansvarig Mikael Falk och de berörda konstnärerna vad vår verksamhet skulle bestå i. Mikael Falk hade full insyn och medverkade vid planeringsarbetet. Han var införstådd med att personligen genomföra huvuddelen av de aktiviteter i konsthallen som ingick i Jakobsberg….; Den artonde december meddelade Mikael Falk att Margareta Petré ville avbryta samarbetet. Den åttonde januari tjugohundrafjorton stoppade Mikael Falk övriga delar av det tre månader långa projektet Jakobsberg….;

Efter det har vi i Borduna Garden försökt återuppta arbetet med Jakobsberg….; på olika sätt. Det har visat sig omöjligt. Det är även anledningen till att vi har väntat med att gå ut med den här informationen.

Det får också som följd och resultat att skuggvernissagen, konstnärssamtalet och redovisningen av Jakobsberg….; lördagen den femtonde mars mellan klockan tolv och femton på Jakobsbergs Konsthall är inställda.

Vi vill inte skuldbelägga någon och inser att det här är en känslig och tidigare oprövad verksamhet. Borduna Garden undersöker de utopiska och reella polerna hos konsten och i konstrummet. Det handlar om konsten, utställningen och institutionen, men också om sociala gränser, roller och hierarkier. Den här konflikten är en av många möjliga reaktioner och som sådan av stort intresse för oss. Den och dess delar kommer att bearbetas och integreras i det fortsatta arbetet.

Borduna Garden fortsätter sin verksamhet och närmast på gång är ett samarbete med Örebro konsthall i höst.

 


 

Jakobsberg....; Partitur    Affisch   programblad

Tonanslag Petré Skuggvernissage