Tonanslag

Vid öppningstid varje dag slår Mikael Falk, konstansvarig på Jakobsbergs Konsthall, an ett litet klockspel vid entrén till konsthallen. Det innebär att Mikael dagen efter Jakobsbergs….;s skuggvernissage den sextonde december, det vill säga tisdagen den sjuttonde december exakt klockan tio, för första gången slår an tonen f fem gånger i tempo sextio (som klockslag).

Från och med tjugotvå dagar senare, det vill säga onsdagen den åttonde januari klockan tio, kompletteras tonen f med ett g som samtidigt fem gånger slås an. Ytterligare tjugotvå dagar senare, torsdagen den trettionde januari klockan tio, spelas även ett a tillsammans med f och g, då i fem brutna ackord. Från och med fredagen den tjugoförsta februari klockan tio tillkommer ett h. Och sista dagen, lördagen den femtonde mars klockan elva, fullbordas den frygiska sekvensen med ett c.