Praktik

dca61607c8-im metod

I tomrummet eller i mellanrummet mellan andra utställningar eller som överlappning på en befintlig utställning skapas en ny rumsupplevelse, ett tredje rum eller en ny heterotopi. Ett rum som temporärt uppstår utifrån och utanför det befintliga rummets självklara parametrar.

Tillvägagångssätt är en analys och dokumentation av platsen både med bild och ljudupptagningar. Materialet bearbetas och förs sedan tillbaka in i rummet för att skapa en nyläsning med betoning av rummet och platsen. Ingenting nytt tillförs utan det som sker är en perspektivförskjutning. En öppning till ett nytt tidigare osynligt rum. Ett rum i rummet.

schema