Laborationer

_DSC0078_5513

Som ett komplement till Borduna Gardens arbete i mer eller mindre institutionella utställningsrum, är våra laborationer i andra rum än de allmänna nödvändiga. I dessa privata och tillfälliga lokaliteter kan vi tillsammans tänka oss tillbaka till det vi föreställer oss som rummets och ”den vita kubens” origo, den plats där konstnärliga, rumsliga, sociala, ekonomiska, sinnliga, historiska och andra tänkbara parametrar för utställningsrummet börjar, för att sedan röra sig åt var sitt håll.

Ibland är vi tre och ibland bjuder vi in en eller flera gäster. Vi begränsar laborationerna till en timme. Vi spelar in samtalen och skriver sedan ut dem i form av en text.