Dokumentation 20141128

Den bearbetade ljudsekvensen på åtta minuter ovan, ett urval av våra samlade ljudregistreringar från 20141128, där endast befintliga ljud från utställningslokalen använts, spelades upp i samma lokal 20141206.