Skuggvernissage

En film från hängningen av Margareta Petrés verk “Färgenergier”, utförd av konstnären och av Mikael Falk torsdagen den tjugoåttonde november, projiceras vid Jakobsberg….;s skuggvernissage måndagen den sextonde december på samma verks yta.